Likwidacja szkód

Świadczymy usługi w zakresie kompleksowej likwidacji szkód komunikacyjnych oraz majątkowych.

SZKODY KOMUNIKACYJNE:

SNS – Łazarczyk bardzo chętnie pomoże w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności, które są związane z procedurą zgłaszania szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym (tzw. naprawy bezgotówkowe). Nie muszą się Państwo niczym martwic ani angażować własnych środków na pokrycie strat, ponieważ nasza firma zajmie sie wszystkim począwszy od transportu uszkodzonego pojazdu z miejsca wypadku przez oględziny aż po naprawę. Interesuje Państwa jedynie odbiór pojazdu.

 

W ramach naprawy bezgotówkowej oferujemy:

Sporządzając kalkulacje warsztatowe korzystamy z następujących programów: EUROTAX, AUDATEX, a w celu wykonania dokładnej wyceny wartości pojazdu bazujemy na programie INFO-EKSPERT.


SZKODY MAJĄTKOWE:

I.Zakres czynności wykonywanych podczas likwidacji szkód majątkowych:

 1. Sprawdzenie danych zawartych w polisie.
 2. Dokonanie oględzin przedmiotu i miejsca szkody, zgromadzenie danych do opisu szkody.
 3. Ustalenie okoliczności, przyczyny i rozmiaru szkody.
 4. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej oraz opisu szkody.
 5. Uzyskanie podpisów poszkodowanych na druku zgłoszenia szkody.
 6. Pozyskanie wyjaśnień i oświadczeń poszkodowanych oraz świadków.
 7. Ustalenie stanu (zużycia) technicznego przedmiotu szkody .
 8. Sporządzenie kosztorysu wartości szkody w budynkach, budowlach, lokalach mieszkalnych obiektach małej architektury, ogrodzeniach, stałych elementów pomieszczeń, mienia oraz ruchomości domowych.
 9. Odebranie od poszkodowanych kopi dokumentacji potwierdzających prawo własności lub inny tytuł prawny do przedmiotu szkody.

 

II.Rodzaj wykonywanych szkód majątkowych:

 1. Kradzieżowe
 2. Ogniowe
 3. Śniegowe
 4. Powodziowe
 5. Szkody z Odpowiedzialności cywilnej
 6. Mienie

 

III.Wobec każdej szkody zobowiązujemy się do:

 1. Wykonania każdej szkody z najwyższa starannością, swoją wiedzą, doświadczeniem oraz posiadanymi kwalifikacjami.
 2. Niezwłocznego przekazania dokumentów i materiałów sporządzonych lub uzyskanych w trakcie przeprowadzenia oględzin do ubezpieczyciela.
 3. Oględziny w miejscu szkody realizowane są w czasie do 48 h od dnia otrzymania zlecenia.
 4. Wszystkie kosztorysy i wyceny wykonywane są w programie Seco Prix 6.1 , cennik Secocenbud oraz Norma PRO.